săn học bổng du học Hàn Quốc

Săn học bổng du học Hàn Quốc

1. Điểm GPA Tùy theo mỗi chương trình học bổng mà họ yêu cầu ứng viên phải có điểm Trung bình toàn khóa (Grade Point Average – GPA) khác nhau. Thông thường bạn nên có…